Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de HBN 2008 (Handelsvoorwaarden voor de
Boomkwekerij in Nederland) van toepassing. Deze handelsvoorwaarden zijn onder nummer
42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s
Gravenhage.

 • Op uw verzoek kunnen deze handelsvoorwaarden aan u worden toegezonden.
 • Prijzen af kwekerij / afhaalcentrum Hengelo, prijzen onder voorbehoud van type- en drukfouten alsmede tussentijdse wijzigingen.
 • Alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW.
 • Vrachtkosten bij levering worden apart gefactureerd, conform de aan Leuveld doorberekende vrachtkosten van de vervoerder.
 • Fust wordt gefactureerd volgens onderstaande tabel. Deense CC-karren en platen dienen altijd direct omgeruild te worden.
 • Klachten en reclamaties dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de planten bij Leuveld boomkwekerijen gemeld te worden.
 • Betaling 14 dagen na het ontvangen van de planten

Verpakkingsmateriaal

 • Uitgave
 • VML € 2,60
 • VMH € 3,60
 • Palletbox (100X120x100) € 20,00
 • Bodem € 9,00
 • Europallet € 13,05
 • Inname
 • € 2,35
 • € 3,30
 •  € 14,00
 • € 6,00
 • € 11,35

(Kapot verpakkingsmateriaal word niet retour genomen)